Uutiset

Turun Meripelastusyhdistys ry:n syyskokous

6.11.2017

Kokouskutsu

 

SMPS Turun Meripelastusyhdistys ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään Merikeskus Forum Marinumissa, Linnankatu 72. Piha-alueella autojen pysäköintipaikkoja käytettävissä ja bussilinjan 1 pysäkki on aivan merikeskuksen vieressä.

AIKA:         Torstaina 23.11.2017, klo 19.00

PAIKKA:     Merikeskus Forum Marinumin kokoustila Ruuma

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

1. Kokouksen avaus.

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa, sekä kaksi (2) ääntenlaskijaa

3. Todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut jäsenet

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5. Vahvistetaan kokouksen työjärjestys

6. Vahvistetaan vuoden 2018 toimintasuunnitelma,

vahvistetaan vuodelle 2018 jäsenmaksut ja talousarvio

7. Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja kahden (2) vuoden toimikaudeksi

8. Valitaan neljä (4) hallituksen jäsentä erovuoroisten tilalle kahden (2) vuoden toimikaudeksi

9. Valitaan yksi (1) toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö

10. Käsitellään jäsenten yhdistyksen kokouksen päätettäväksi jättämät asiat

11. Käsitellään muut kokouksessa esiintuodut asiat

12. Esitellään hallituksen tiedonannot

13. Kokouksen päättäminen

Subscribe to Uutiset
Tekninen toteutus: W3 Group